Historie

Svaz zahrádkářů začal provozovat pálení v bývalé pálenici pana V. Staši v roce 1960. V roce 1966, po úmrtí pana Staši dostal svaz z jeho pálenice výpověď. Bylo rozhodnuto, že se postaví pálenice nová. Na Horním byly chlévy a kůlny kamenné stavby. Tyto budovy byly zbourány a kamenů bylo využito na další výstavbu nové pálenice. Byl získán pronájem pozemku na 25 let a započaly práce.

Historickým okamžikem bylo zahájení stavby v roce 1966, na kterém se podílelo mnoho tehdejších členů. Všechny nesnáze se postupně překonaly. Celkem bylo odpracováno 14478 hodin. V roce 1968 byla stavba slavnostně zkolaudována.

Po zkušenostech z prvních let se začalo s částečnou mechanizací. Přidalo se také sušení a vaření ovoce.
Za více než 40 let provozovny pálenice se mnoho věcí změnilo. Vylepšilo se zařízení a technologie, změnily se prostory, v roce 2012 dostala i nový kabát. Vše za obětavé práce členů místního svazu zahrádkářů.

Pálenice Malenovice

Český zahrádkářský svaz

ZO 605005 Malenovice

INFORMACE

Pálenice Malenovice oznamuje všem zahrádkářům a pěstitelům, že zápis na pěstitelské pálení se koná

od 7.9.2023 každý čtvrtek
od 17 do 18 hod. v pěstitelské pálenici Tečovská 11, Malenovice
tel: 736 284 719

Minimální množství 100 l kvasu, max. obsah surovinového kotle je 250 l.

 

Pálenice Malenovice, Tečovská 11, Malenovice, 76302 Zlín

úvodnaše službyprovozní řádcenyfotogalerie